O nas

Firma: MEDVEŠEK PUŠNIK Nepremičnine d.o.o.
Skrajšana firma: MP Nepremičnine d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Stegne 3, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2320606000
ID za DDV: SI57408777
Datum ustanovitve: 09.08.2007
Datum vpisa v sodni register 04.09.2007
Tel.: +386 51 338 888
Elektronska pošta: pisarna.mpnep@gmail.com
Spletna stran: www.medvesekpusnik.si
Zastopnik: Bogdan Pušnik, direktor


Glavna dejavnost družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Nepremičnine d.o.o. (v nadaljevanju MP Nepremičnine d.o.o.) je posredništvo v prometu z nepremičninami, opravlja pa tudi storitve pravnega in finančnega svetovanja. V okviru dejavnosti posredovanja na trgu nepremičnin je cilj za stranke in za družbo doseči ugodne cene, poiskati ustrezne nepremičnine ter zagotoviti kapitalske dobičke. V družbi svetujemo strankam pri prodaji in nakupu tistih nepremičnin, ki imajo po ocenah strokovnjakov in opravljenih analizah ugodno tržno ceno. Posredniki ter administrativni delavci dnevno preverjajo ponudbo nepremičnin na trgu, pridobivajo nove stranke ter iščejo priložnosti za naložbe.

Organizacijska struktura MP NEPREMIČNINE d.o.o.

 

Naša nepremičninska družba ima sedež v Ljubljani in je bila ustanovljena leta 2007. Zaposluje več licenciranih nepremičninskih posrednikov, sodelujemo tudi z večjimi pogodbenimi partnerji.

Velika ponudba napremičnin nas uvršča med večje in vodilne nepremičninske družbe v državi. S celostnimi rešitvami na področju posredovanja in nepremičninskega svetovanja poskrbimo, da na enem mestu dobite vso podporo, ki jo potrebujete.


Storitve naše agencije tako obsegajo širok spekter, ki ga kvalitetno obvladujemo:

  • posredovanje pri prometu z nepremičninami (nakup/prodaja, najem/oddaja);
  • urejanje dokumentacije nepremičnine (prodajne/najemne pogodbe, zemljiškoknjižni predlogi, vloge za vzpostavitev ZK listine, predkupne pravice ipd.)
  • analiziranje tržne vrednosti nepremičnine;
  • izdelava cenitve;
  • nepremičninsko, pravno in davčno svetovanje;
  • finančno svetovanje
  • poslovanje z državo (javni uradi, prodaje, zbiranje ponudb ipd.);
  • pridobivanje ponudb za renovacijo nepremičnine (večje in manjše obnove, gradbeni posegi in projekti ipd.).

Prizadevamo si, da naše storitve usmerjamo k celovitim in profesionalnim rešitvam, prilagojenim duhu sodobnega časa.

Zaposleni v naši družbi smo strokovnjaki z visoko stopnjo znanja in poznavanja nepremičninskega trga, prava in financ ter predvsem bogatimi izkušnjami na vseh področjih poslovanja z nepremičninami.