Cenik storitev nepremičninskega posredovanja Medvešek Pušnik nepremičnine d.o.o.

CENA CELOTNE STORITVE POSREDOVANJA

Provizija pri prodaji/nakupu 2 % + DDV od pogodbene vrednosti
Provizija pri oddaji/najemu Enomesečna najemnina + DDV


CENA POSAMEZNE STORITVE (ki velja, v primeru, da naročnik ne sklene pogodbe o posredovanju oziroma naroči le posamezno storitev)

Prvi prevzem nepremičnine 100,00 EUR
Prvi ogled nepremičnine 80,00 EUR
Vsak nadaljnji ogled nepremičnine 60,00 EUR
Primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika 150,00 EUR
Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla 120,00 EUR / 60 min
Ugotavljanje in preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine 100,00 EUR / 60 min
Pridobitev Lokacijske informacije za gradnjo 100,00 EUR / nepremičnino
Izpisek iz zemljiške knjige ali prostorskega informacijskega sistema 30,00 EUR / vpogled
Priprava vloge za pridobitev načrta parcele, potrdila o nepremičnini z GURS-a, potrdila o namenski rabi zemljišča in drugih upravnih potrdil 50,00 EUR + dejanski stroški (taksa in poštnina) / nepremičnino
Pridobivanje kopije gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja 100,00 EUR / posamezno gradbeno zemljišče ali objekt
Sestava prodajne (menjalne / darilne / razdružitvene /…) pogodbe s strani univ. dipl. pravnika 1% od vrednosti nepremičnine, vendar ne manj kot 400,00 EUR.
Sestava najemne pogodbe Enomesečna najemnina, vendar ne manj kot 200,00 EUR.
Izdelava drugih pravnih aktov, vlog, mnenj in drugih pisanj 100,00 EUR / stran + stroški (takse) + poštnina
Svetovanje licenciranega nepremičninskega posrednika 100,00 EUR / 60 min
Svetovanje univerzitetnega diplomiranega pravnika 150,00 EUR / 60 min
Davčno svetovanje 150,00 EUR / 60 min
Ocena tržne vrednosti nepremičnine 150,00 EUR / nepremičnino
Hramba listin 150,00 EUR / listino
Oglaševanje v časniku DELO Po veljavne ceniku v časniku Delo na dan objave oglasa.

Navedene cene ne vsebujejo DDV.

Cenik storitev pravnega svetovanja

CENIK PRAVNEGA SVETOVANJA

Cene ne vsebujejo DDV-ja.

 

V Ljubljani, 01.12.2023