Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Sporočila za javnost

04.09.2012 Obvestilo o umiku delnic z organiziranega trga >>
29.08.2012 Obvestilo o sklepih skupščine delničarjev družbe >>
29.08.2012 Obvestilo o spremembi števila lastnih delnic in delnic z glasovalno pravico >>
29.08.2012 Polletno poročilo družbe MP Naložbe d.d. >>
27.07.2012 Sklic skupščine delničarjev družbe >>
16.07.2012 Odstopna izjava člana upravnega odbora >>
09.07.2012 Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic >>
09.07.2012 Obvestilo o spremembi pomembnih deležev >>
29.05.2012 Letni dokument družbe MP Naložbe d.d. >>
29.05.2012 Poročilo o poslovanju družbe za obdobje januar – marec 2012 >>
10.05.2012 Letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. in skupine Medvešek Pušnik za leto 2011 - popravek >>
30.04.2012 Letno poročilo družbe MP Naložbe d.d. >>
30.03.2012 /MP NALOŽBE/ Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2011 >>
22.03.2012 /MP NALOŽBE/ OBVESTILO O POMEMBNEM POSLOVNEM DOGODKU >>
19.03.2012 /MP NALOŽBE/10. SEJA UPRAVNEGA ODBORA >>
23.12.2011 /MP NALOŽBE/9. SEJA UPRAVNEGA ODBORA >>
29.11.2011 /MP NALOŽBE/Poročilo o poslovanju družbe za obdobje januar – september 2011 >>
30.08.2011 /MP NALOŽBE/Polletno poročilo družbe MP Naložbe d.d. >>
30.08.2011 /MP NALOŽBE/Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev >>
29.07.2011 /MP NALOŽBE/OBJAVA SKLICA SKUPŠČINE DRUŽBE >>
31.05.2011 /MP NALOŽBE/POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ZA OBDOBJE JANUAR-MAREC 2011 >>
12.05.2011 /MP NALOŽBE/LETNI DOKUMENT >>
22.04.2011 /MP NALOŽBE/Izjava o skladnosti s kodeksom >>
22.04.2011 /MP NALOŽBE/LETNO POROČILO 2010 >>
22.04.2011 /MP NALOŽBE/7. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA >>
04.04.2011 /MP NALOŽBE/VPIS IN VPLAČILO DELNIC ALTA SKUPINA D.D. >>
16.03.2011 /MP NALOŽBE/Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010 >>
07.01.2011 /MP NALOŽBE/Obvestilo o prejemu odločbe Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Posebnega davčnega urada >>
29.11.2010 /MP NALOŽBE/Nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe za obdobje januar - september 2010 >>
31.08.2010 /MP NALOŽBE/Obvestilo o sklepih skupščine >>
31.08.2010 /MP NALOŽBE/Obvestilo o pomembnih deležih >>
30.08.2010 /MP NALOŽBE/Polletno poročilo družbe MP Naložbe d.d. >>
30.07.2010 /MP NALOŽBE/SKLIC SKUPSCINE DELNICARJEV >>
28.05.2010 /MP NALOŽBE/ Poročilo o poslovanju družbe MP Naložbe d.d. za obdobje januar - marec 2010 >>
28.05.2010 /MP NALOŽBE/ POROČILO O ODDELITVI Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE >>
18.05.2010 /MP NALOŽBE/ Letni dokument MP Naložbe d.d.>>