Stik z nami

MP Nepremičnine d.o.o.
Stegne 3
1000 Ljubljana
T: +386 40 733 001
nep@medvesekpusnik.si

MP NALOŽBE d.o.o.
Brilejeva 3
1000 Ljubljana
T: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

O družbi

Osebna izkaznica

Ime družbe: MP Naložbe, družba za naložbe, d.o.o.
Skrajšano ime družbe: MP Naložbe d.o.o.
Sedež družbe: Brilejeva 3, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 41 956 844 (ob delavnikih od 10.00 do 14.00)

Identifikacijska številka za DDV: SI52013120
Matična številka: 5698235
TRR: 3000 0000 6097 941

Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko 1/20856/00, z osnovnim kapitalom 180.000,00 EUR.

Direktor: mag. Primož Šoln, MBA